הרב זלמן נחמיה גולדברג - בדין מספר חוטי התכלת בציצית (עמותת פתיל תכלת, קונטרס והיה לכם לציצית, שלח תשסז)

Short link for this page:   
Having trouble viewing? Click here.